Sposoby naliczania urlopu

0
Sposoby naliczania urlopu

Urlop jest przywilejem każdego pracownika, który został zatrudniony przez daną firmę na podstawie umowy o pracę. Niestety, ale osoby, które nie są zatrudnione na podstawie tych świadczeń nie otrzymują urlopu. Czasami pracodawca może zgodzić się na płatne dni wolne od pracy, ale jest to jedynie dobra wola właściciela firmy w stosunku do osób, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia. W ciągu roku przysługuje nam stała ilość dni wolnych, zależy ona od stażu pracy. Nie ma się jednak co martwić, ponieważ do stażu pracy zaliczana jest też edukacja pracownika. Jeśli pracownik skończył studia to ma już liczone osiem lat do stażu pracy. Osoba, która skończyła technikum lub szkołę średnią – ma pięć lat do stażu pracy. Pełnowymiarowy urlop naliczany jest po dziesięciu latach pracy (wliczając lata edukacji) i wynosi on dwadzieścia sześć dni. Na przykładzie – świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni przychodzi do nowej firmy, przez pierwsze dwa lata ma tylko dwadzieścia dni wolnego, po dwóch latach otrzymuje już pełny wymiar urlopowy, który wynosi dwadzieścia sześć dni. Wśród puli dni wolnych mamy do wyboru aż trzy dni urlopu na żądanie. Co to oznacza? Możemy w tym samym dniu, w którym mieliśmy stawić się w pracy zakomunikować naszemu pracodawcy, że nas nie będzie. Nie musimy podawać przyczyny naszej nieobecności, a szef nie może nam nie udzielić takiego urlopu. Nie może też żądać od nas podania przyczyny, ani grozić nam żadnymi sankcjami karnymi. Pracodawca, który nie przestrzega tego przywileju pracownika – łamie prawo. Wszystkie pozostałe dni wolne należy uprzednio wcześniej zgłaszać pracodawcy, zazwyczaj wypełniany jest grafik urlopowy, który musi zostać potwierdzony przez naszego przełożonego. Grafik musi uwzględniać czternaście dni wolnego w ciągu. Oznacza to, że bierzemy dwa tygodnie wolnego (czyli dziesięć dni roboczych), które nie mogą zostać przerwane. Taki urlop zazwyczaj brany jest w czasie letnim, pracownik odpoczywa wtedy intensywnie i nabiera chęci i energii do pracy. Powrót może być niekiedy stresujący po tak długim wolnym, ale nie ma co narzekać. Gorzej mają kobiety, które wracają po długim okresie macierzyńskim. Pracodawca  musi zapewnić im powrót na stanowisko, które obejmowały przed pójściem na urlop. Jeśli nie ma takiej możliwości, bo na przykład dział, w którym kobieta pracowała mógł zostać zlikwidowany. Pracodawca wtedy musi zapewnić swojej pracownicy powrót na stanowisko o podobnych wymaganiach, które jest zgodne z jej kwalifikacjami. Urlop pracowniczy jest przywilejem pracownika, dlatego należy z niego korzystać. Niewykorzystany urlop przepada, ale pracodawca musi wypłacić za niego ekwiwalent. Z tego powodu pracodawcy bardzo dbają i pilnują tego, aby pracownicy wybierali swoje urlopy. Innym rodzajem urlopu jest urlop okolicznościowy. Pracownicy mogą starać się o niego, jeśli biorą ślub albo uczestniczą w pogrzebie bliskiej osoby. Małżonkowie mają dwa dni wolnego z racji swojego ślubu, rodzice dzieci, które zawierają sakrament małżeństwa dostają jeden dzień dodatkowego wolnego. Należy potwierdzić prawo do urlopu.

sebby.pl

ile wynosi renta rodzinna

0
ile wynosi renta rodzinna

Renta rodzinna to typ świadczenia społecznego, jakie jest płacone poprzez ZUS. Jest ona świadczona członkowi rodziny zmarłego. Wymogi uzyskania renty rodzinnej są precyzyjnie wyznaczone. Czym tak naprawdę jest oraz ile wynosi renta rodzinna?

Komu przypada renta rodzinna?
Renta rodzinna ma na celu ekonomiczne wsparcie po śmierci ukochanej osoby. Jednakże nie każdy może z niej skorzystać. Żeby zostały wykonane reguły do przyznania renty rodzinnej po osobie zmarłej, ta w czasie śmierci musiała mieć przyjęte uprawnienie do emerytury, w owym emerytury pomostowej bądź renty z tytułu niezdolności do pracy lub realizować wymogi wymagane do osiągnięcia jednego z tychże zobowiązań. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci otrzymywałaby zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne bądź wychowawcze świadczenie odszkodowawcze, jej bliscy też mogą ubiegać się o rentę rodzinną.

Ile wynosi renta rodzinna?
Wszystkim członkom rodziny zmarłego przypada jedna renta rodzinna, jaka jest rozdawana po równo między konkretne osoby. Wielkość renty rodzinnej jest zależna od tego, ilu osobom przypada świadczenie. Najniższa renta rodzinna sięga teraz 1029,80 zł brutto (od 1 marca 2018 roku). Renta rodzinna co roku jest waloryzowana (powiększana). Świadczenie jest płacone za pośrednictwem Poczty Polskiej na rachunek bankowy bądź na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Urząd rentowy w oparciu o dysponowane informacje dotyczące zmarłej osoby ubezpieczonej (emeryta, rencisty) jest przymuszony sprawdzić upoważnienia do wszelkich świadczeń emerytalno-rentowych, jakie mogłyby przypadać zmarłemu w chwili śmierci. Urząd ma przymus określić rentę rodzinną po świadczeniu przypadającym w najodpowiedniejszej wielkości. Renta rodzinna jest płacona od dnia powstawania do niej prawa, jednakże nie wcześniej aniżeli od miesiąca zgłoszenia wniosku o nadanie renty. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w jakim wystąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta bądź rencisty, renta rodzinna jest płacona od dnia śmierci, nie wcześniej aniżeli od spełnienia wymogów do renty poprzez członków rodziny.

Od kiedy płacona jest renta rodzinna?
Renta rodzinna ZUS zawsze płacona jest na wniosek zainteresowanej osoby. Gdy dostarczy ona podanie w miesiącu zgonu osoby, po której przypada renta bądź w kolejnym miesiącu – świadczenie płacone jest od dnia śmieci osoby pod wymogiem, iż wnioskujący dopełnia wymogi znane w regulaminach.

Czy renta rodzinna może być zawieszona lub obniżona? Gdy masz dochód z tytułu zatrudnienia lub pozostałej działalności, jaka podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wypłacanie renty rodzinnej może zostać wypowiedziane bądź jej kwota zmniejszona. Renta rodzinna zostanie rozwiązana, gdy Twój dochód przewyższy 130% zwykłego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy tymczasem Twój dochód będzie większy aniżeli 70% zwykłego wynagrodzenia, lecz nie przewyższy 130% owego wynagrodzenia, renta rodzinna zostanie obniżona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednakże aniżeli o kwotę maksymalnego obniżenia.

inwestycyjnawolnosc.pl

Ile wynosi czas pracy kierowców?

0
Ile wynosi czas pracy kierowców?

Czas pracy kierowców to kwestia dość kontrowersyjna i wywołująca wiele rozmaitych dyskusji. Zawód ten rządzi się swoimi prawami – zatrudniona na takim stanowisku osoba odpowiada nie tylko za siebie, ale również za inne osoby na drodze. Całość regulowana jest zatem odpowiednimi rozporządzeniami. Brak przestrzegania przepisów, które wyznaczają czas pracy kierowców, może skończyć się narażeniem pracownika i firmy na wiele nieprzyjemności. Prawo wyraźnie mówi tu o surowych karach. Ponadto trzeba pamiętać, że wydłużanie godzin pracy może w tym przypadku wiązać się ze spowodowaniem wypadku, a tym samym – utratą czyjegoś zdrowia, życia lub spowodowaniem ogromnych szkód materialnych.

Wspomniane rozporządzenia określają dzienny czas pracy kierowców na nieprzekraczający 9 godzin. Dwukrotnie w ciągu tygodnia (czyli od północy w poniedziałek do północy w niedzielę) można go jednak przedłużyć, przy czym trzeba pamiętać, że nie więcej niż o jedną godzinę. W rezultacie tygodniowy czas pracy kierowców może łącznie obejmować 56 godzin, jednak z kolejnym musi zostać skrócony do 34 godzin – tak, aby przez dwa bezpośrednio następujące po sobie tygodnie nie przekroczyć 90 godzin pracy. Mowa tu oczywiście o czynnym prowadzeniu pojazdu. To, jak zostanie rozłożony czas pracy kierowców w ciągu tych 14 dni, zależne jest od własnych ustaleń – ważne, by w żadnym z tygodni nie przekroczyć dozwolonych 56 godzin.

Wiemy już, jak wygląda czas pracy kierowców, zatem należy również wspomnieć o tym, jak powinny przebiegać przerwy od obowiązków. Osoba, która zatrudniona jest na takim stanowisku, ma obowiązek robienia przerw co 4,5 godziny. Odpoczynek ten musi wynosić co najmniej 45 minut. Ewentualnie można zdecydować się na przerwę podzieloną na 2 części, a więc po 15 i 30 minut w ciągu 4,5 godzin jazdy. Czas pracy kierowców obejmuje również w ciągu doby okres zupełnie wolny, który można przeznaczyć na dowolne czynności. Wynosi on przynajmniej 11 godzin. Przepisy przewidują również skrócenie czasu odpoczynku, który jednak nie może być mniejszy niż 9 godzin w ciągu danej doby. Ponadto możliwe jest to jedynie 3-krotnie w ciągu dwóch tygodni.

Czas pracy kierowców uwzględnia również tygodniowe okresy wypoczynku. W ciągu 2 tygodni można skorzystać z przynajmniej dwóch 45-godzinnych okresów, przeznaczonych na odpoczynek lub jednego tygodniowego okresu i jednego okresu skróconego, który trwa minimum 24 godziny. Trzeba jednak podkreślić, ze skrócenie odpoczynku musi zostać zrekompensowane w kolejnym tygodniu.

Czas pracy kierowców może wydawać się dość trudną kwestią. Należy jednak zapoznać się z jej szczegółami, by wykonywanie czynności zawodowych przebiegało zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Brak znajomości określonych regulacji i przepisów to – w przypadku kontroli drogowej – gwarancja uzyskania dużej kary. Na surowe mandaty lub inne nieprzyjemności szczególnie narażeni są kierowcy, którzy wyruszają w dłuższe, zagraniczne trasy. Należy mieć również świadomość odpowiedzialności ciążącej przy wykonaniu tego rodzaju zawodu.

batfinanse.pl

Grunty i mapy

0
Grunty i mapy

Zapewne nie raz – czy jako dziecko, czy też dorastający człowiek, wędrowałeś po świecie w najprostszy i najtańszy sposób – czyli palcem po mapie. Przemierzałeś najdalsze lądy, podróżowałeś szlakami przetartymi przez sławnych odkrywców, a czasem nawet tymi nikomu jeszcze nieznanymi. To nic dziwnego. Nazywa się to ciekawością świata. A ciekawość świata istnieje tak długo, jak on sam. Dobitnym przykładem tego są mapy. Mapy, będące najdoskonalszym sposobem odwzorowania ciekawości świata i przeniesienia jej na papier. Natomiast sporządzaniem map zajmują się kartografowie. Jeżeli więc sam chciałbyś kiedyś się tym zająć, warto, abyś pomyślał o kierunku studiów, co się zowie geodezja i kartografia.

Musisz jednak wiedzieć, że geodezja i kartografia to bardzo trudne studia. No i nie dla każdego, niestety. Bo żeby się na nich odnaleźć, a co najważniejsze – dostać się na nie, musisz odznaczać się pewnymi cechami oraz umiejętnościami. Czyli dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz szeroko pojętymi umiejętnościami technicznymi. No i musisz posiadać umysł ścisły – szczególnie zaś bogatą wiedzę z dziedziny chemii, fizyki i matematyki. Są to zatem studia zupełnie nie dla humanisty. No i łatwe nie są. Ale za to opłacalne. Ponoć nic, co wartościowe, nie przychodzi łatwo. I w tym przypadku ta zasada w pełni obowiązuje – po studiach geodezyjno-kartograficznych nie będziesz miał bowiem problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Warto także, abyś wiedział – przynajmniej z grubsza – jak takie studia wyglądają i jakiego rodzaju zagadnienia są w ich trakcie poruszane. Proszę bardzo. W trakcie studiów, realizowanych na kierunku geodezja i kartografia, będziesz zatem uczęszczał na zajęcia z zakresu geomatyki, rachunku wyrównawczego, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, katastru i gospodarki nieruchomościami, nie mówiąc już o matematyce, fizyce i grafice inżynierskiej oraz informatyce. Brzmi to dość poważnie, ale zaręczam – studia te dają naprawdę ogrom satysfakcji. A także bezproblemowe znalezienie zatrudnienia. A dzięki takiemu, a nie innemu zestawowi przedmiotów i zagadnień, zdobędziesz wiedzę, która pomoże ci w poprawnym wykonywaniu pomiarów, projektowaniu z wykorzystaniem narzędzi CAD, posługiwaniu się różnymi systemami odniesienia i układami współrzędnych wykorzystywanymi w geodezji czy także w redagowaniu i opracowywaniu map.

Tylko pamiętaj, aby dostać się na geodezję, musisz porządnie przyłożyć się do matematyki, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, języka obcego i języka polskiego. Bowiem to te właśnie przedmioty maturalne brane są pod uwagę przez większość uczelni w procesie rekrutacji.

Gdzie natomiast znajdziesz zatrudnienie? Bez wątpienia w firmach geodezyjnych i budowlanych, wydawnictwach kartograficznych, górnictwie, a także w przedsiębiorstwach prywatnych.

W Polsce funkcjonuje całkiem sporo uczelni, oferujących studia na kierunku geodezji i kartografii. Łatwo można to sprawdzić w internecie, pod hasłem „geodezja studia”. Na pewno więc wybierzesz odpowiednią uczelnię dla siebie i zrobisz wszystko, by się tam dostać. Powodzenia.

trenujsukces.pl

Wesołe myślenie

0
Wesołe myślenie

Czy macie w swoim towarzystwie taką osobę, która ma problemy z pozytywnym myśleniem? Zamiast myśleć o czymś pozytywnie, to wszystko odwraca w drugą stronę? Tak, są wśród nas takie osoby, które z wesołym myśleniem nie maja nic wspólnego. Co więcej, widząc w czymś plusy i tak na upór muszą znaleźć jakiś minus, który potrafi wszystkie inne osoby wyprowadzić człowieka z równowagi. Nawet słońce za oknem jej się nie podoba, bo zaraz powie, że będzie gorąco, będzie smog i będzie hałas na ulicach. W domu jest lepiej, a ktoś tu wyciąga na wiosenny spacer, czy też na wspólne opalanie nad jeziorem, gdzie jest pełno latających dzieci i wszędobylski hałas. W pracy nawet pochwała od szefa nie cieszy, bo już z góry będzie wiadome, że będzie on od nas wymagał jeszcze więcej i więcej. Oj, takich przykładów można wymieniać naprawdę bardzo dużo. Warto jednak namówić taką osobę do zaprzestania marudzenia do pozytywnego podejścia do życia. Tak, od razu nikt z wiecznego pesymisty nie zrobi się optymistą. Tak dobrze niestety nie ma. Jednak można nad tym popracować. Jak myśleć pozytywnie? Przede wszystkim trzeba myśleć wesoło. Nie można myśleć źle, tylko myśleć dobrze. Jest słońce na dworze? To bardzo fajnie, ponieważ wiosna będzie budzić się do życia. Zazielenią się drzewa, kwiaty będą pięknie rosnąć, wszystkie trawniki zrobią się zielone. Słońce daje ludziom zawsze o wiele więcej energii. Zamiast po pracy wracać ze spuszczony nosem do domu, można chociażby na chwilę przysiąść na ławce w parku i rozkoszować się wiosenną atmosferą, jeżeli nigdzie Wam się nie spieszy i pora jest do tego odpowiednia. Czasem nawet można do pracy pójść na pieszo, jeżeli macie w miarę blisko. Nie tylko będziecie mogli cieszyć się z pięknej pogody, która na pewno będzie nastrajała Was pozytywnie, ale również spalicie kilka dodatkowych kalorii. Pozytywne myślenie to przede wszystkim wesołe myślenie. Nawet jeżeli przydarzy Wam się jakaś porażka w życiu, to postarajcie się pomyśleć o tym pozytywnie. Nie udało się? Następnym razem bardziej się postaracie! Kolega dostał awans? Teraz będziecie starali się jeszcze bardziej, aby przy następnym awansie padło na Was. Komuś udało się wygrać ogromne pieniądze a Wam nie? A czy kiedykolwiek próbowaliście wysłać jakąś zdrapkę, czy też wypełnić kupon lotka? No właśnie, trzeba spróbować! Pozytywne myślenie jest naprawdę fajne i powoduje, że człowiek o wiele częściej się uśmiecha i ma więcej energii do życia. Może na początku być Wam ciężko, jednak na pewno uda Wam się zmienić swój tok myślenia.

anianotuje.pl

Trzecia powieka u psa – objawy i specjalistyczne leczenie

0
Trzecia powieka u psa - objawy i specjalistyczne leczenie

Czym jest trzecia powieka u psa?

Brzmi nieco zawile ale trzecia powieka u psa to po prostu fałd spojówki w oku, który przy mruganiu nasuwa się na gałkę oczną. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona gałki ocznej przed urazami. Usuwa również drobne zanieczyszczenia i bakterie. Jeśli możliwy jest jakikolwiek uraz membrana nasuwa się na oko i chroni je. Trzecia powieka posiada także gruczoł, który jest odpowiedzialny za produkcję łez. Jest bardzo ważną częścią narządu wzroku u psa i w razie jej uszkodzenia niezbędne jest profesjonalne leczenie. Nie powinno się jej usuwać ponieważ może to prowadzić do wielu chorób oczu.

Choroba trzeciej powieki – objawy

Najczęstszym schorzeniem jakie może wystąpić  w oku jest zapalenie grudek trzeciej powieki. Jest to choroba wirusowa. Objawia się to jej powiększeniem, zaczerwienieniem i coraz mocniejszym nasuwaniem na gałkę oczną. Mówi się wtedy o wypadaniu trzeciej powieki, która staje się widoczna. Z czasem może pojawić się w oku ropny wyciek i swędzenie. Pies może trzeć chore oko łapą i mieć światłowstręt. Wypadanie trzeciej powieki jest schorzeniem, które najczęściej występuje u Labradorów, Chihuahua, Buldogów angielskich, Bokserów, Pekińczyków,  rzadziej u psów większych ras. Jednak każdy pies jest narażony na podobne problemy. Często jest to uwarunkowane genetycznie. Zazwyczaj pojawia się u młodych psów i może trwać aż do drugiego roku życia. Zjawisko wysuwania się trzeciej powieki jest nazywane „wiśniowym okiem” lub migotką.

Trzecia powieka – leczenie

Wydawać by się mogło, że jest to nieistotny problem dlatego często jest ignorowany przez właścicieli psów a nawet weterynarzy. Profesjonalne leczenie zapalenia trzeciej powieki polega na leczeniu farmakologicznym. Niekiedy wymagany jest zabieg chirurgiczny jednak może to prowadzić do dalszych chorób oczu, na przykład zespołu suchego oka. Zabieg chirurgiczny, który powinien polecić weterynarz polega na usunięciu w znieczuleniu miejscowym zmienionych chorobotwórczo grudek. Można je także zamrozić ciekłym azotem. Metoda ta nazywana jest kriodestrukcją. Po usunięciu grudek oko psa może być nadal zaczerwienione i opuchnięte. Również trzecia powieka może być cały czas widoczna ale nie powinny pojawiać się już żadne wycieki a pies nie będzie czuł potrzeby tarcia oczu. Po zabiegu weterynarz powinien kontrolować oczy psa i sprawdzać czy ponownie nie pojawiają się w nim grudki.

Jeśli zauważymy wiśniowe oko u naszego psa, które po kilku godzinach wciąż nie chowa się pod powieką, powinniśmy jak najszybciej udać się do weterynarza. Pies z taką dolegliwością oka być może nie odczuwa bólu ani dyskomfortu ale trzeba pamiętać o tym, że sucha błona śluzowa w oku może prowadzić do rozwoju infekcji, występowania suchości oka, zapalenia spojówek.

Jednym z miejsc, gdzie profesjonalnie leczy się schorzenie trzeciej powieki bez chirurgicznego usuwania jej jest Weterynaryjne Centrum Zdrowia Lew w Olsztynie.

Czystek jako roślina o prozdrowotnym działaniu

0
Czystek jako roślina o prozdrowotnym działaniu

Czystek jest to niewielki krzew, którego spotkać można na dzikich obszarach w południowej części Europy. Fioletowo-różowe płatki i subtelny wygląd sprawiają, że wiele osób uprawia tę roślinę w doniczkach i traktuje ją jako ozdobę. Jednakże, czystek słynie nie tylko z dumnego prezentowania się na parapetach zabieganych gospodyń domowych, ale również jako wspaniała roślina lecznicza. Wszystko to za sprawą prozdrowotnego działania zawartych w czystku polifenoli, stanowiących największą grupę naturalnych przeciwutleniaczy zawartych w roślinach. Plusy picia naparu z czystka można mnożyć. Najważniejszymi z nich są właściwości antyoksydacyjne, czyli neutralizowanie wolnych rodników, działanie antyalergiczne, czy zdolność zwalczania grzybów i drobnoustrojów atakujących układ odpornościowy. Lekarze polecają stosowanie czystku w takich schorzeniach jak problemy skórne, choroby układu krążenia, przeziębienia czy nawet borelioza, bowiem badania wykazały pomocnicze działanie naparu z czystka w walce z tą chorobą. Czystek wydaje się więc być rośliną doskonałą, jednak wielu kobietom może się nasunąć pytanie – czy czystek w ciąży jest bezpieczny? Jak pokazują badania – jak najbardziej! Roślina ta jest niezwykle łagodnym zielem, co daje przyszłym mamon możliwość jego spożywania w formie naparu nawet do kilku filiżanek dziennie. Czystek bowiem nie wyzwala żadnych uporczywych skutków ubocznych i zalecany jest nawet w stosowaniu dla starszych ludzi oraz dzieci. Co więcej, roślinie tej przypisuje się działanie łagodzące uciążliwych objawów ciąży, a także działanie przeciwzapalne. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż czystek oraz napar z niego rysuje się jako panaceum na wiele dolegliwości, a picie jego zapewnia długą młodość i dobre zdrowie. Należy jednak pamiętać, że czystek nie jest produktem medycznym, a jego działanie, mimo że niezaprzeczalnie pozytywnie wpływające na zdrowie człowieka, jest wciąż niewystarczające do samodzielnego leczenia wszelkiego typu schorzeń. Jednak, badacze jasno wskazują – picie czystka pomaga w zachowaniu zdrowia, a więc bez oporów może sięgnąć po niego osoba w każdym wieku!

silawnas.pl

Profesjonalne przedłużanie włosów

0
Profesjonalne przedłużanie włosów

Przedłużanie włosów jest dziś jedną z usług fryzjerskich i chociaż podobnie, jak dredy czy afro nie każdy takie usługi wykonuje, to przy odrobinie cierpliwości i zasobnym portfelu można długie włosy mieć w kilka godzin. Poszukując sposobu, jak przedłużyć włosy najlepiej udać się do zakładu i zapytać.Nie zawsze to, co przeczytamy w Internecie może być dobre w naszym przypadku. Wiele zależy od gęstości i jakości własnych loków, dlatego to fryzjer powinien doradzić nam, jak przedłużyć włosy. Sposobów jest kilka, ale każdy wiąże się z koniecznością długiego czasu spędzonego na fryzjerskim fotelu, dlatego przed podjęciem decyzji trzeba się uzbroić w cierpliwość. Większość nowoczesnych metod na to jak przedłużyć włosy jest bardzo praktyczna, ponieważ takie loki można zarówno bez problemów myć, jak i układać na szczotki lub wałki. Zaletą ich jest także możliwość podciągania pasemek, gdy pojawią się odrosty. Fryzjer wykonujący taki zabieg musi mieć bardzo sprawne palce i dużo cierpliwości, ponieważ musi doklejać setki niewielkich pasemek do naturalnych włosów, dlatego zabieg sporo kosztuje. Zastanawiając się jak przedłużyć włosy można zajrzeć na profesjonalne strony internetowe i poczytać o metodach. Wyobraźnia z pewnością podpowie, czy jesteśmy na to gotowi.

wiecejnizeko.pl

Zakup depilatora a cena

0
Zakup depilatora a cena

Są panie, które nie wiedzą, jaki depilator wybrać. A jest im to urządzenie niezbędne, bowiem chcą odpocząć od codziennego usuwania niechcianego owłosienia. Jako że depilator wyrywa włoski wraz z cebulkami, korzystanie z niego pozwala na przeprowadzenie zabiegu co kilkanaście dni.Nie da się jednak ukryć, że wybór tego rodzaju rządzeń jest ogromny. Jaki depilator wybrać, biorąc pod uwagę kryterium cenowe? Warto mieć świadomość, że w sklepach znajdziemy takie urządzenia, które kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych, jak i takie za które trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Skąd się bierze taka różnica. Zastanawiając się, jaki depilator wybrać, warto zwrócić uwagę na to, że niektóre urządzenia wyposażone są w dodatkowe nakładki. Dzięki nim można do minimum zredukować dyskomfort związany z wyrywaniem włosków wraz z cebulkami. Takie nasadki masują oraz chłodzą skórę. Oczywiście nie należy spodziewać się zaskakujących efektów, aczkolwiek takie działanie jest pomocne. Jeśli zastanawiamy się, jaki depilator wybrać, i skąd się biorą tak wysokie ceny niektórych urządzeń, Warto zwrócić uwagę na urządzenia, z których można korzystać bez konieczności podłączenia do sieci. Takie depilatory są spotykane i najczęściej – ze względu na dość skomplikowane technologie – są dużo droższe od najbardziej typowych urządzeń.

olejzycia.pl/

Wybielamy zęby metodami naturalnymi

0
Wybielamy zęby metodami naturalnymi

Zdrowe i białe zęby są najlepszą wizytówką każdego z nas. Są także doskonałym powodem do dumy, a także gwarancją sukcesu zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym. Mając piękne zęby, częściej się uśmiechamy, jesteśmy bardziej pewni siebie, a to tylko sprzyja w nawiązywaniu nowych kontaktów. Niestety, zaniedbania w higienie jamy ustanej, jak również palenie papierosów, czy picie kawy powodują, że nasz uśmiech traci na swej atrakcyjności. Co robić w takiej sytuacji?Najlepszym sposobem na piękny uśmiech jest wybielenie zębów. Profesjonale zabiegi bywają bardzo drogie, warto więc spróbować metod naturalnych. Zastanawiacie się, jak naturalnie wybielić zęby? Oto kilka rad. Najprostszym sposobem (niestety wymagającym czasu) jest stosowanie wybielających past. Codzienne szorowanie nimi zębów, przyniesie w końcu oczekiwane efekty. Jak naturalnie wybielić zęby? Dobrym sposobem na to jest woda utleniona. Musicie jednak wiedzieć, że na samym początku możecie odczuwać pieczenie dziąseł. Płuczcie jamę ustną wodą utlenioną przez minutę, a następnie wypłuczcie ją wodą. Jak naturalnie wybielić zęby? Może was to zdziwi, ale dobrym sposobem jest jedzenie truskawek. Dlaczego? Bo zawierają one środki wybielające. Na pytanie, jak naturalnie wybielić zęby, odpowiadamy także – sodą i kwaskiem cytrynowym. Sodą oczyszczoną możecie zarówno płukać jamę ustną, jak i nasączyć nią szczoteczkę. Dobrze sprawdzi się także proszek do pieczenia. Ważne jest także, aby w trakcie stosowania tych „zabiegów” unikać spożywania ciemnych napojów i palenie papierosów.

prywatnezdrowie.pl

ZOBACZ TEŻ

Pokój dziecka

Pokój dziecka to dla niego najważniejsze pomieszczenie w całym domu. Dlatego rodzicom zależy na tym, aby ich pociecha, mogła spędzać czas w jak najlepszych...