Czy wiesz, że sekurytyzacja to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi rynku finansowego na całym świecie? Okazuje się, że inwestowanie w wierzytelności może być całkiem dochodowym biznesem. Korzystają na tym procesie również wierzyciele, którzy nie radzą sobie z samodzielnym odzyskiwaniem należności. Pozbycie się wierzytelności pozwala im nierzadko zachować płynność finansową.

Fundusze sekurytyzacyjne w pigułce

Fundusze sekurytyzacyjne są w Polsce tworzone zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Mogą je zakładać jedynie Towarzystwa funduszy Inwestycyjnych, których działalność jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Fundusze powstają w celach zarobkowych, a ich działalność musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i stosownymi regulacjami. Inwestowanie w fundusze tego rodzaju jest ogólnodostępne. Zarabiać na długach może tak naprawdę każdy, kto tylko wykupi jednostkę uczestnictwa.

Celem tego rodzaju funduszy jest masowe inwestowanie w wierzytelności. Co ciekawe, fundusz nie musi zdobywać wszelkich praw do danych wierzytelności. Zarządzanie wierzytelnościami i wpływy z tego tytułu mogą mieć wartość średnio 75% całej należności.

Masowe zarządzanie wierzytelnościami

Ciekawostką jest fakt, że zarządzanie wierzytelnościami nie zawsze sprawdza się w niektórych sektorach rynku. Przykładem mogą być instytucje bankowe, które masowo sprzedają wierzytelności. Pozbywają się problemu, jaki wynika z konieczności ściągania długów od niewypłacalnych kredytobiorców. W ramach sekurytyzacji takie wierzytelności trafiają do funduszu, który z kolei może je przekazać profesjonalistom. Polskie prawo dopuszcza współpracę w ramach należytej windykacji długów.

Jak zarabiać na handlu długiem?

Inwestorzy, którzy nabywają jednostki uczestnictwa w funduszach sekurytyzacyjnych, muszą mieć świadomość zwiększonego ryzyka inwestycyjnego. Wierzytelności są przecież zagrożone ryzykiem braku spłaty. To jedne z najbardziej agresywnych funduszy. Warto, by inwestor, który decyduje się na nabycie certyfikatów inwestycyjnych, posiadał dużą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Nie jest to sposób na zarabianie dla początkujących.

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego

Fundusze sekurytyzacyjne mają prawo do ściągania należności od dłużników. To do nich należy zarządzanie wierzytelnościami, które weszły w skład inwestycji. Dłużnik może spodziewać się więc, że jego zobowiązanie będzie teraz nadzorowane przez inny podmiot, jeśli tylko pierwotny wierzyciel sprzedaż prawa do tego roszczenia.

Warto pamiętać, że brak porozumienia z funduszem będzie skutkować skierowaniem sprawy do sądu i dalej egzekucją komorniczą na rzecz funduszu. Dłużnik powinien dążyć do ugody. Fundusz sekurytyzacyjny może podjąć negocjacje, których efektem będzie częściowa spłata powstałego zadłużenia albo rozłożenie należności na korzystne raty. Jeśli tylko w pozwie została wskazana kwota, jaką dłużnik powinien przekazać na rzecz funduszu, który z mocy umowy zbycia, sprzedaży czy cesji wierzytelności jest teraz wierzycielem, dłużnik nie może takiego dokumentu bagatelizować. Co ważne, brak odpowiedzi na pozew jest jednoznaczny z przyznaniem twierdzeń, jakie zostały w nim zawarte.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here