Ekonomia jest bardzo potężnym działem nauki, który w uproszczeniu można podzielić na dwie gałęzi: mikroekonomię, zajmującą się zagadnieniami związanymi z jednostką (producent, konsument, cena, rynek) oraz makroekonomię, która bada zjawiska dotyczące całej gospodarki. Jednym z ważniejszych zagadnień analizowanych właśnie przez makroekonomię jest zjawisko inflacji. Gdyby zapytać przypadkowych przechodniów, czym jest inflacja, większość bez wahana odpowie, iż jest to spadek wartości pieniądza. Tymczasem jednak z ekonomicznego punktu widzenia, sadek wartości pieniądze jest skutkiem zjawiska, jakim jest inflacja. Czym zatem jest sama inflacja? Ekonomia mówi, iż jest to zjawisko, w którym dochodzi do wzrostu ogólnego poziomu cen dóbr i usług w określonym czasie. Tak więc najpierw jest wzrost cen wszystkich dostępnych na rynku dóbr i usług i dopiero wskutek owego wzrostu pieniądz traci na swojej wartości. Miernikiem zjawiska jest stopa inflacji, która w sposób procentowy wyraża zmianę poziomu cen w stosunku do roku poprzedniego. Wspomniano już, że spadek wartości pieniądza to najdotkliwszy i najważniejszy skutek inflacji, do innych zaliczyć można spadek stopy życiowej, spadek dochodów realnych czy obniżenie wartości zobowiązań finansowych.

asandi.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here