Tłumacz przysięgły to nie tylko bardzo ciekawy zawód, ale również stosunkowo dobrze opłacalny. Dlatego też coraz więcej osób stara się wykonywać tłumaczenia dokumentów urzędowych. Jednakże, aby zyskać uprawnienia do tłumaczenia z języka obcego na polski przeróżnych pism procesowych i urzędowych trzeba spełnić wiele wymogów. W polskim prawie są one określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Co oczywiste, aby wykonywać tłumaczenia tekstów na język polski, trzeba go znać. Co więcej, trzeba posiadać obywatelstwo polskie, lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie można być karanym za przestępstwo umyślne ani za przestępstwo skarbowe, albo za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. To jeszcze nie wszystko. Oprócz tego należy ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyć magisterskie studia wyższe na innym kierunku, ale w takim wypadku wymagane są dodatkowo studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia dla danego języka. Na koniec trzeba zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

e-komers.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here