Dostępne na Polskim rynku jajka, są bardzo popularnym towarem, nie podlega to żadnym wątpliwością – codziennie, olbrzymie rzesze Polaków spożywają dania wymagające do przygotowania jaja – jajecznice, jaja gotowane, sadzone. Jednak – czy wiemy, w jaki sposób klasyfikowane są jaja, które z nich spożywamy, a które przeznaczone są wyłącznie do użytku w celach przemysłowych? Do klasyfikacji jaj, używa się liter alfabetu – odpowiednio A,B, oraz C. Do klasy A, należą jaja świeże, których cechą charakterystyczną jest skorupka w dobrym stanie – powinna być ona czysta, nie uszkodzona. Białko jajek z klasy A, powinno być przeźroczyste przejrzyste. Pewnym wyznacznikiem ‚jakości’ jaj, jest też wysokość komory powietrznej jaja – dla jaja z klasy A, powinna ona wynosić maksymalnie sześć milimetrów. Pewnego rodzaju ‚podgrupą’ dla klasy A, jest tak zwana klasa dodatkowa A-Ekstra, do której należą jajka nie starsze niż siedem dni od daty pakowania, a wysokość ich komory powietrznej wynosi maksymalnie cztery milimetry. Kolejna z klas, to jak już wspomniałem, klasa B – jaja drugiej klasy, bądź też utrwalone, wysokość ich komory powietrznej nie powinna przekraczać dziewięciu milimetrów. Ostatnią z klas jaj, jest klasa C, jaja te nie są przeznaczone do sprzedaży w sklepach, ich przeznaczeniem jest stosowanie ich w przemyśle. Jaja klasy A, oraz A-Ekstra, są dodatkowo opisywane, na ich skorupkach umieszczane są numery wyróżniające – pozwalające na ustalenie pochodzenia jaja itp. O ile skróty dotyczące miejsca pochodzenia jaj są dość oczywiste (np. PL, dla Polski itp., po czym zamieszcza się numery mówiące o dokładniejszej lokacji – województwo, powiat, kod firmy), o tyle odrębną kwestią są numery oznaczające system hodowli. Tutaj sprawa wygląda następująco – 0 – to jaja z produkcji ekologicznej, 1 – oznacza się jaja pochodzące z chowu na wolnym wybiegu, 2 z chowu ściółkowego, natomiast 3 z chowu klatkowego. Niezależnie od pochodzenia, jaja przed spożyciem należy wyparzyć, umyć lub poddać sterylizacji w naświetlaczu do jaj, celem usunięcia bakterii, drobnoustrojów itp.

otoli.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here