Kto może wystawić notę korygującą?

Wystawienie noty korygującej jest sposobem na wyeliminowanie błędów, które pojawiają się na fakturze. Dzięki takiej możliwości, nabywca i sprzedawca mogą dokonać niezbędnych poprawek, które sprawią, że faktura będzie wystawiona prawidłowo. Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?

Nota korygująca a poprawianie faktury przez nabywcę

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT nabywca ma prawo do wystawienia noty korygującej. Jest jednak kilka odstępstw od tego przepisu. Nabywca nie może korygować faktury, gdy:

– liczba dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług są nieprawidłowe,

– cena jednostkowa towarów lub usług jest podana bez doliczenia podatku VAT,

– pomyłki dotyczą naliczanych rabatów i obniżek cen, w tym obniżek z tytułu wcześniejszej zapłaty,

– nieprawidłowo podano wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

– stawka podatku jest źle naliczona,

– kwota należności ogółem jest inna niż ustalona.

Ponadto nabywca nie może wystawić noty korygującej do faktury, gdy chce dokonać zmian w sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą różnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podobnie jest w przypadku nieprawidłowości w zakresie kwoty podatku VAT, z podziałem na kwoty dotyczące różnych stawek podatkowych.

Nabywca może wystawić notę korygującą, by poprawić między innymi imiona i nazwiska lub nazwy obu stron, a także adresy nabywcy i podatnika. Nabywca ma zatem prawo skorygować za pomocą noty błędy, które powodują, że na fakturze zostaje ujęta osoba fizyczna lub prawna niebędąca stroną umowy sprzedaży. Podobnie jest w przypadku, gdy ujęta na fakturze strona nie istnieje. Korekta jest niewymagana, gdy błędy w fakturze polegają na oczywistych literówkach w imieniu, nazwisku, nazwie lub adresie strony. Przykładowo, nota korygująca jest zbędna, gdy nazwisko „Kowalski” zostanie zapisane „Kowaslki”.

Nota korygująca – czy może wystawić ją sprzedawca?

W każdym z przypadków, w których nabywca nie może wystawić noty korygującej, zmiany powinny być dokonane przez sprzedawcę. Co ważne, sprzedawca nie może wystawiać noty korygującej. Jeżeli faktura jest niepoprawna, a nabywca nie może jej poprawić, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Jej wystawienie jest możliwe w dobrym programie do faktur.

Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą w ściśle określonych granicach, gdyż ustawodawca doprecyzował, kiedy możliwe jest dokonanie korekty w fakturze. Korekta jest dozwolona, tylko gdy zmiany są konieczne do odwzorowania rzeczywistego przebiegu dokonanej transakcji. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jej przebiegu z powodu błędów na fakturze, powinno się jak najszybciej je poprawić. Jest to ważne, gdyż w przeciwnym razie niemożliwe będzie prawidłowe naliczenie należnego podatku VAT oraz dokonanie odliczeń podatkowych przez nabywcę towarów lub usług.

Akceptacja noty korygującej

W przypadku, gdy nabywca wystawia notę korygującą, sprzedawca jest zobowiązany do jej akceptacji. Akceptacja noty korygującej jest możliwa w formie elektronicznej, gdyż złożenie podpisu na papierze jest niewymagane. Jeżeli nota zostanie odrzucona, możliwe jest wystawienie kolejnej, aż do czasu, gdy wszystkie dane zostaną podane prawidłowo. W przypadku faktury korygującej, niezbędne jest potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Takie potwierdzenie może odbyć się przez list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne lub elektroniczne potwierdzenie, wysłanie faxu lub odesłanie faktury korygującej z podpisem i datą jej odebrania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here