Informacja podatkowa PIT-11 wypełniana jest przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i wysyłana po jednym egzemplarzu do urzędu skarbowego i podatnika. Jak przenieść dane z informacji PIT-11 do rozliczenia podatkowego na druku PIT-37?

Czym właściwie jest druk PIT-11?

Dla płatników podatku PIT, czyli między innymi pracodawców, obowiązkowe jest sporządzanie dla podatników, za których opłacane były w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, informacji podatkowych. Jedną z nich jest informacja PIT-11. Jak rozliczyć PIT-11? Tego musi się dowiedzieć z początkiem roku podatkowego każdy pracodawca.

PIT-11 jest informacją podatkową, a właściwie podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie można mylić druku PIT-11 z formularzami podatkowymi, na których wypełnia się roczną deklarację podatkową z podatku dochodowego. PIT-11 to tylko podstawa do dalszego rozliczenia.

Pracodawca, jako płatnik podatku PIT zobowiązany jest wobec pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, do sporządzenia informacji PIT-11. W informacji tej muszą znaleźć się przychody pochodzące z takich źródeł jak:

  • stosunek pracy lub stosunek służbowy,
  • praca nakładcza,
  • spółdzielczy stosunek pracy,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,
  • wypłaty w spółdzielniach pracy,
  • przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • przychody z praw autorskich i praw pokrewnych,
  • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej itp.

Rozliczenie PIT-11 musi także obejmować informację o wysokości opłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika.

Rozliczenie roczne na podstawie PIT-11

Dla etatowca czy wykonawcy umowy zlecenie i o dzieło, PIT-11 jest cenną informacją do właściwego rozliczenia podatkowego, dokonywanego na ogół na druku PIT-37. Deklaracja pit 37 jest właściwa dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową.

Informacje z PIT-11 należy przenieść w odpowiednie pola formularza PIT-37, celem rozliczenia z fiskusem i wykazania wszystkich swoich dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak dokonać takiego rozliczenia? Najłatwiej z wykorzystaniem druku elektronicznego e-deklaracji podatkowej PIT-37.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here