Rozwód z orzeczeniem o winie – na czym polega?

0
5243

Składając pozew o rozwód możesz wybrać jedną z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich to rozwód bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron, gdy małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowym do drugiej osoby. Druga to rozwód z orzekaniem o winie, kiedy małżeństwo kończy się z winy jednego z małżonków. Dzisiaj skupimy się właśnie na tej ścieżce.

W sytuacji, gdy żona lub mąż składają do sądu pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, sędzia po długotrwałym dochodzeniu ma obowiązek orzec o tym czy oraz kto ponosi winę za rozpad związku. Konsekwencją jest oczywiście ustanie małżeństwa, jednak oprócz tego niewinna strona może ubiegać się także o uzyskanie alimentów.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie?

Powodów, dla których jeden z małżonków decyduje się na rozwód z orzeczeniem o winie może być naprawdę bardzo wiele. Jest jednak kilka często powtarzających się powodów. Główna przyczyna to często alkoholizm jednego z współmałżonków. Za powód wskazuje się również zdradę, agresję psychiczną lub fizyczną, brak wsparcia i pomocy, porzucenie małżonka, grożenie, zatajenie choroby psychicznej, a także odmowa współżycia. Są to główne powody, jednak nie jest to reguła. Istnieje wiele różnych, bardzo indywidualnych przyczyn, dlatego nie należy sugerować się opiniami innych. Warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże rozstrzygnąć wszelkie niejasności.

Dowody na potwierdzenie winy – które mogą okazać się najlepsze?

Dowody są niezbędne, kiedy jeden z małżonków chce udowodnić winę drugiego. Dla sądu zawsze bardzo cenne są zeznania świadków, którzy mogą zaświadczyć o istnieniu wydarzeń, mających znaczenie w procesie rozwodowym. Bardzo cenne są również nagrania, SMS-y, e-maile, czy dokumenty działające na niekorzyść oskarżonego. Każdy z dowodów jest oceniany pod względem autentyczności przez sąd oraz biegłych.

Alimenty – kiedy ustępuje obowiązek świadczenia?

Skutkiem wydania przez sąd wyroku z orzeczeniem o winie jest możliwość starania się o uzyskanie alimentów przez niewinnego małżonka. Żądanie ich wcale nie musi być związane z niedostatkiem, w który popadł powód, lecz może wynikać z pogorszenia standardu życia na skutek rozwodu. Wysokość alimentów nie jest ustalona odgórnie. To sąd decyduje, jaka kwota zapewni powrót do poprzedniego poziomu życia niewinnemu małżonkowi. Takie świadczenia mogą być pobierane przez okres pięciu lat, chyba że sąd wydłuży ten okres. Ustanie konieczności opłacania alimentów może nastąpić wcześniej, jeśli osoba pobierająca alimenty zawrze nowy związek małżeński.

Za i przeciw – czy warto składać pozew z orzeczeniem o winie?

Przed złożeniem pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie warto się dobrze zastanowić. Jest to przede wszystkim długotrwały, trudny i bardzo obciążający psychicznie proces dla obu stron, a także dla zeznających świadków. Konieczne jest posiadanie solidnych dowodów, jednoznacznie stwierdzających o winie małżonka, co oznacza, że także druga strona może zacząć szukać sytuacji, które miały negatywny wpływ na rozpad małżeństwa. Jeśli więc to możliwe, warto spróbować postąpić ugodowo i oszczędzić sobie nerwów, a także czasu. Nie zawsze jest to jednak możliwe i jedyną drogą okazuje się rozwód z orzeczeniem o winie.

Konsultacja merytoryczna: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here