Wózek AGV

Automatyka wkroczyła w świat magazynowania i składowania już dawno i ma się w tych obszarach coraz lepiej. Kwestie transportu jednak nadal w znacznej mierze opierają się na człowieku i jego pracy. Powoduje to, że nie są one tak dobrze zoptymalizowane oraz generują problemy z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wygląda jednak na to, że również w tym obszarze zbliżają się zmiany, a nazywają się one AGV

Co to jest wózek AGV?

Wózek AGV to autonomicznie sterowany pojazd, który jest wyposażony w zestaw czujników, umożliwiających mu samodzielną i bezpieczną jazdę pomiędzy pracującymi maszynami i ludźmi oraz innymi jeżdżącymi pojazdami.

Zalety i wady wózków AGV w porównaniu z transportem klasycznym

Tego typu urządzenia mają sporo zalet. Są bardzo wydajne, mogą bowiem pracować bez przerwy – 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu. Są również niezwykle bezpieczne. Wyposaża się je w liczne skanery bezpieczeństwa i programuje tak, aby zachowały się odpowiednio do sytuacji –zwolniły lub całkowicie się zatrzymały – co pozwoli uniknąć kolizji. Ponieważ do ich obsługi nie potrzeba człowieka, mogą pracować w warunkach dla niego szkodliwych, niebezpiecznych lub niekomfortowych. Wózki AGV doskonale sprawdzą się w przedsiębiorstwach, który wykonują powtarzalną produkcję na masową skalę oraz w dużych centrach logistycznych.

Podstawową wadą stosowania wózków AGV jest stosunkowo wysoki koszt niektórych rozwiązań. Obecnie wózki nie najlepiej radzą sobie z nierównymi powierzchniami, nie mogą również pracować na zewnątrz.

Podział dostępnych na rynku wózków AGV

Wózki AGV można dzielić wg rożnych kryteriów. Najprostszy podział obejmuje rozmiar. W tej kategorii dzielą się one na duże oraz małe. Jeśli chodzi o sposób transportu towaru to wózki AGV dzielą się na takie gdzie towar jest przewożony bezpośrednio na nich (unit load) oraz takie, które pełnią rolę pociągu logistycznego (ciągną one transportowane przedmioty za sobą). Innym podziałem jest podział ze względu na zastosowanie i tutaj wyróżnia się wózki transportowe, holownicze oraz widłowe.

Jak można sterować takim wózkiem?

Istnieje kilka metod sterowania wózkami AGV. Wyróżniamy m.in. sterowanie indukcyjne, które opiera się na przewodzie pod napięciem umieszczonym pod podłogą. Metoda ta jest inwazyjna, jest też trudna w naprawie i modyfikacji. Nieco mniej inwazyjne jest sterowanie magnetyczne. Realizuje się je za pomocą taśmy magnetycznej. Taśmę taką nakleja się na podłogę, a potem jest ona śledzona odpowiednim czujnikiem. Wadą tej metody jest to, że taką taśmę można łatwo uszkodzić, z drugiej strony równie łatwo ją naprawić i modyfikować. Na podobnych zasadach działa sterowanie optyczne. Zamiast taśmy magnetycznej wykorzystuje ono taśmę w mocno kontrastowym kolorze, którą śledzi czujnik wizyjny, zamiast magnetycznego. Kolejną metodą sterowanie jest sterowanie laserowe z punktami odniesienia. W tej metodzie wózek wyposaża się w skaner laserowy, który emituje oraz odbiera światło lasera odbite od specjalnych elementów refleksyjnych. Obecnie w fazie rozwoju jest też sterowanie ultradźwiękami oraz za pomocą satelitów GPS. Nie wiadomo jednak czy te metody wejdą do powszechnego użycia.

Systemy AVG nie są w tym momencie bardzo popularne. Automatyzacja coraz bardziej jednak wkracza do naszego życia. Wydaje się, że nie potrzeba dużo czasu aby również w transporcie zaczęła być ona powszechnie stosowana. Szczególnie, że zautomatyzowane systemy posiadają wiele zalet.

Źródło: http://psychologiaisport.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here