Jednym ze wskaźników rozwoju gospodarek poszczególnych krajów jest między innymi wzrost PKB, czyli rozszyfrowując skrót – produktu krajowego brutto. Ten wskaźnik jest jednym z najważniejszych, obrazujących faktyczny wzrost – lub spadek wytworzonego przez dany kraj w danym roku produktu, mieści się w tym nie tylko wskaźnik produkcji, ale też i usług. Co się dzieje, jeżeli w danym roku wskaźnik jest równy zeru albo – co gorsza – jest ujemny? Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak cofnięcie się danej gospodarki w rozwoju, bowiem naturalnym procesem jest wzrost PKB, zaś poziom takiego wzrostu pozwala na realizowanie w danym kraju różnego rodzaju inwestycji, po prostu państwo posiada niejako środki finansowe dzięki temu na inwestycję, co z kolei powinno napędzić kolejny wzrost gospodarczy. Jeżeli zaś nie będzie w danym roku środków na inwestycje, a ma miejsce tylko konsumpcja, praktycznie mało realnym jest oczekiwanie, że w takim roku nastąpi wzrost produktu krajowego brutto w danym kraju, a więc następuje regres.

100dia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here