Deklaracja PIT-38 - jak wypełnić i rozliczyć?

Formularz zeznania podatkowego PIT-38 służy do rozliczania przychodów kapitałowych, czyli takich, które można uzyskać poprzez objęcie udziałów w spółkach, z racji posiadania papierów wartościowych, zdobycia pożyczonych papierów wartościowych itp.

Osoby, które mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-38 są zobowiązane uczynić to do 30 kwietnia bieżącego roku. Gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę, w tym wypadku termin złożenia PIT 2019 przypada w następny dzień roboczy.

Kto musi rozliczyć podatek PIT-38?

Należy rozliczyć przychody z racji posiadania udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa jest w art. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jak wypełnić formularz PIT-38?

Deklarację podatkową należy wypełnić na podstawie otrzymanego PIT 8C. Jeżeli nie otrzymamy takiego dokumentu i tak jesteśmy zobowiązani do złożenia formularza PIT-38. gdy tego nie zrobimy, grozi to odpowiedzialnością karną.

Wypełniając zeznanie podatkowe, trzeba pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego – NIP albo numer PESEL. W pierwszej części formularza A powinniśmy podać nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, a także cel składania dokumentu. W części B formularza należy podać swoje dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej, jeśli aktualnie ustało. Rubryki A i B trzeba wypełnić bardzo uważnie, aby nie popełnić błędu.

Wszystkie informacje wpisane w deklaracji muszą mieć potwierdzenie – warto więc zachować wszelkie rachunki, umowy, wyciągi, potwierdzenie dochodów. Podczas wypełniania druku należy zwrócić uwagę szczególnie na pola oznaczone numerem 45 i 46, które przepisujemy z PIT-8C.

Pamiętajmy, że mamy możliwość skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu. W tym wypadku należy dołączyć pismo z uzasadnieniem powodu korekty. Zeznanie podatkowe PIT-38 można wypełnić ręcznie lub za pomocą programu online. Jest to bez wątpienia dobre rozwiązanie, ponieważ można zaoszczędzić sporo czasu. Programy do rozliczenia podatkowego można znaleźć bez większych problemów w sieci na stronach internetowych lub w serwisach użyteczności publicznej, na której można przekazać 1% podatku. Wypełniając zeznanie podatkowe bez pośpiechu, z pewnością nie popełnimy żadnych błędów. Nie należy odkładać takich sprawa na ostatnią chwilę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here