Jak otworzyć plik rar?

Kompresja dokumentów tekstowych oraz innych podobnych plików sprawia, że znacząco zmniejsza się ich rozmiar. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy przesyłamy je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wynika to z faktu, iż wielkość załącznika jest wyznaczona przez każdego operatora. Tym samym niemożliwe jest przesłanie pliku, którego rozmiar jest zbyt duży. Na szczęście jednak możliwe jest skorzystanie z specjalnych narzędzi, dzięki którym jest on skompresowany i gotowy do wysyłki.

Wielu jednak zastanawia się, jak otworzyć plik rar. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy komputer nie był fabrycznie wyposażony w specjalny program, który określany jest jako konwerter. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie niemal każda aplikacja tego typu obsługuje wskazany wyżej format. Dzięki temu nie trzeba dużo kombinować i w zupełności wystarczające jest posiadanie w tym celu jednej aplikacji. Oczywiście należy mieć na uwadze, że spotkać się również możemy z innymi formatami pliku, jednak w takiej sytuacji użycie programu wyspecjalizowanego może okazać się nieodzowne. Jest to dosyć nieuczciwa praktyka, która jest stosowana przez niektórych producentów oprogramowania – w szczególności wtedy, gdy licencja na nie wiąże się z odpłatnością.

W sytuacji, gdy korzystamy z konwertera bądź archiwizatora plików, mogą pojawić się pewne problemy. Pierwszy z nich dotyczy konieczności wpisania hasła w celu rozpakowania paczki. Dlatego warto upewnić się wcześniej, że pobierany przez nas plik nie jest zastrzeżony koniecznością podania dodatkowych danych. Czasami jednak przedsiębiorstwa, chcąc zapewnić poufność informacji zawartych w dokumentach, same decydują się na wprowadzenie haseł. Trzeba jednak pamiętać o ich zakomunikowaniu finalnemu odbiorcy, na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej. Inną sytuacją problemową może być podzielenie pliku na kilka partycji. Wtedy wydaje się nieodzowne zapewnienie, aby żaden z fragmentów nie uległ uszkodzeniu. W innym przypadku niemożliwe będzie odzyskanie zawartych tam danych.

tubator.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here