Cechą udzielanych kredytów mieszkaniowych jest to, że spłata ich rozłożona jest na wiele lat. Powoduje to, że z czasem sytuacja finansowa, zdrowotna itp. Rodziny zmienia się, niekoniecznie na korzyść. Osoba, która np. miała świetną pracę i duże wynagrodzenie, może w wyniku splotu niekorzystnych czynników nie być w stanie spłacać nadal kredytu mieszkaniowego w ustalonej przed laty wysokości. Prowadzone analizy finansowe tego zjawiska dowodzą słuszności powyższego stwierdzenia. Okazuje się, że tzw. „starsze” kredyty mieszkaniowe, na przykład, które zostały zaciągnięte przed siedmioma laty, są spłacane w pewnej części z trudem, tj. z opóźnieniem lub nieregularnie. Cześć osób po prostu nie płaci w ogóle. Kłopoty tego rodzaju ma około 5 % kredytobiorców, którzy brali kredyt w walucie obcej. Natomiast osoby spłacający kredyty złotówkowe maja jeszcze większe problemy z bieżąca spłatą tych zobowiązań – jest to około 7 % wszystkich kredytobiorców hipotecznych. Kłopoty ze spłatą maja przeważnie osoby, które w momencie otrzymania kredytu miały zbyt niska średnia, a bank poszedł na pewne ryzyko przyznając środki finansowe.

psychomanipulacja.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here