Must know o kredytach hipotecznych

Kredyty hipoteczne to bardzo szerokie zagadnienie – sprawdź, co koniecznie musisz wiedzieć, zanim weźmiesz pożyczkę na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Wkład własny i zdolność kredytowa, czyli od czego zacząć?

Kredyt hipoteczny umożliwia nie tylko zakup domu czy mieszkania, ale również ich remont czy dostosowanie lokalu użytkowego do obowiązujących regulacji prawnych. Nim jednak będziesz mógł wykorzystać otrzymane środki, najpierw należy przejść dość długą drogę prowadzącą do ich otrzymania. W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty, a wcześniej trzeba dowiedzieć się co nieco o wkładzie własnym oraz zdolności kredytowej, gdyż oba czynniki mają wpływ na decyzję o przyznaniu pożyczki.

Wkład własny to środki, które należą do potencjalnego pożyczkobiorcy, pośrednio świadczą także o jego sytuacji finansowej. Od pewnego czasu do uzyskania kredytu hipotecznego wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości (dawniej nie był w ogóle potrzebny). Niektóre banki oferują preferencyjne warunki dotyczące wkładu własnego – przy zwiększonym zabezpieczeniu wystarczy bowiem jedynie 10% wartości nieruchomości.

Drugi kluczowy element to zdolność kredytowa – aby uzyskać pozytywną decyzję o otrzymaniu kredytu, musi ona spełniać wymagania banku. Warto dodać, że każda instytucja samodzielnie dokonuje oceny zdolności kredytowej, a oprócz obiektywnych czynników wpływ na to ma wewnętrzna polityka banku. Z pewnością bardzo istotne są jednak:

  • wiek kredytobiorcy,
  • wydatki,
  • źródło i wysokość dochodów,
  • spłacane kredyty i inne zobowiązania,
  • historia kredytowa.

Przed złożeniem dokumentów warto poprawić swoją sytuację w wymienionych aspektach, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję ze strony banku.

Oprocentowanie kredytu – od czego zależy?

Największym kosztem kredytu hipotecznego, który ponosi kredytobiorca, są oczywiście odsetki. Należą się one instytucji finansowej na mocy podpisanej umowy. Sama wysokość odsetek jest natomiast uzależniona od kilku czynników, w tym głównie od oprocentowania pożyczki. Większość kredytów hipotecznych na terenie kraju udzielanych jest w polskiej walucie i przy zmiennym oprocentowaniu, które natomiast uzależnione jest od:

  • stawki WIBOR – to stawka oprocentowania, według której krajowe banki udzielają pożyczek instytucjom zagranicznym. WIBOR podlega zmianom zależnie od zmian stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej;
  • marży banku – to stała składowa oprocentowania kredytu, określana jest bezpośrednio przez bank, a jej wysokość bierze pod uwagę zarówno wysokość kredytu, jak i wkład własny kredytobiorcy. Im wyższy masz wkład własny, tym niższą zapłacisz marżę, jest ona ponadto uzależniona m.in. od długości zobowiązania. Można zatem przyjąć, że im mniejszy udział banku w kredytowaniu, tym niższa stopa procentowa będzie obowiązywała.

Pamiętaj, że powyższe dane i wskazówki to jedynie absolutne podstawy dotyczące zaciągania kredytów hipotecznych. Wszystkie kroki należy podejmować ostrożnie i odpowiedzialnie, aby już wkrótce móc skorzystać z finansowania banku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here