Ekonomia jest jedną z nauk o charakterze społecznym. Przedmiotem jej zainteresowania są szeroko rozumiane dobra oraz to wszystko, co ich dotyczy. A zatem w grę wchodzi tutaj zarówno ich konsumpcja, jak też ich produkcja i dystrybucja. Ekonomia – mówiąc najogólniej – to taka nauka, która zajmuje się tym, w jaki sposób poszczególne dobra są wykorzystywane przez społeczeństwo, a także przez poszczególne jednostki. To właśnie społeczeństwo oraz jednostka decydują o tym, w jaki sposób dobra te wykorzystać. Pamiętać przy tej okazji koniecznie należy o tym, że wszystkie z tychże zasobów posiadają swoje alternatywne zastosowania – a zatem można je wykorzystywać na wiele rozmaitych sposobów. Jeżeli zaś chodzi o samo pochodzenie terminu takiego jak ekonomia, to posiada on swoje źródła w języku greckim. Z ekonomią związanych jest bardzo wiele rozmaitych pojęć. W pierwszej kolejności na pewno trzeba wymienić tutaj tak zwaną rzadkość dóbr, ponieważ założenie jest ogólnie takie, że wszystkie dostępne dobra są rzadkie.

www.blogopracy.net.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here