Na Węgrzech, które przeszły od 1990 r. na system zasiłków zaopatrzeniowych uzależnionych od obywatelstwa, obserwuje się ich wpływ na wzrost przyrostu naturalnego wśród ludności cygańskiej. Rozwiązania typu polskiego Funduszu Alimentacyjnego (który został zlikwidowany z dniem l maja 2004 r.), choć różnie zorganizowane, istnieją również w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii i Szwecji. Urlop wychowawczy, a w niektórych krajach rodzicielski, przysługuje w wielu krajach Unii Europejskiej -z wyjątkiem Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, zwykle z gwarancją zachowania miejsca pracy, a niekiedy z uprawnieniem do świadczenia pieniężnego. W Holandii rolę urlopów wychowawczych spełnia szeroko rozpowszechniona praca kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy. W Rosji z budżetu federalnego są finansowane zasiłki dla dzieci. Do 1993 r. wyróżniano ich aż 17 rodzajów, następnie uproszczono ten system, wprowadzając zasiłek rodzinny w zależności od wieku dziecka (do 6 lat i od 6 do 16 lat) o wysokości odpowiednio 70% i 60% płacy minimalnej, który jest wraz z nią waloryzowany, oraz pewne inne świadczenia łącznie nazwane rekompensatami. Zasiłek wychowawczy nadal jest wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

www.odszkodowaniepowypadkowe.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here