Jedną z najbardziej i najszerzej krytykowanych reformy doby rządu AWS (koniec lat dziewiędziesiątych ubiegłego wieku) jest oczywiście szereg zmian, które ów gabinet wprowadził w systemie polskiej edukacji narodowej, przede wszystkim na poziomie jej systemu organizacyjnego. Bardzo mocno krytykowane jest przede wszystkim powołanie instytucji edukacyjnej, jaką jest szkoła gimnazjalna. Ta trzyletnia wyrwa między nauczaniem w szkole podstawowej (sześcioletniej), a edukacją w szkole średniej (np. trzyletnie liceum ogólnokształcące) jest poddawana krytyce z różnorakich perspektyw – zarówno przez nauczycieli, ekspertów, rodziców i samych uczniów. Krytykuje się także skrócenie czasu, jaki dzieci przebywają w szkole podstawowej. Duże niezadowolenie budzi także pomysł trzyletniego liceum ogólnokształcącego, które według wielu nauczycieli nie jest w stanie dobrze przygotować młodych ludzi do dalszej edukacji i w sposób znaczny ogranicza realizowany w jego ramach program nauczania. Podobnie jest z tzw. nową maturą, która pełni także rolę egzaminów wstępnych na studia.

golymin.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here