Kredyt bankowy to specyficzna forma umowy zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. W umowie tej bank zobowiązuje się do udostępnienia klientowi kredyty, czyli ustalonej kwoty pieniędzy na określony czas i cel przeznaczenia. Tym samym kredytobiorca, czyli klient zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych mu pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem, a także w terminie zwrócić do panku pożyczoną kwotę wraz z należnymi jej odsetkami i prowizją, która stanowi wynagrodzenie dla banku. Kredyty są wiec specyficznymi formami zobowiązań o charakterystycznych cechach takich jak zwrotność, terminowość oraz oprocentowanie. Zgodnie z formalno-prawnym ujęciem, w jakim rozpatruje się kredyty, ich istotą jest wykorzystanie wolnych czasowo środków pieniężnych. W tej sytuacji bank jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu pieniędzy podmiotom, które ich potrzebują od podmiotów, które ulokowały w banku swoje nadwyżki. Taka operacja powoduje wystąpienie wierzytelności u kredytodawcy, czyli banku, oraz takie same zobowiązanie u kredytobiorcy, czyli klienta.

gautama.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here