Siedem sakramentów

Najważniejszymi sprawami w życiu każdego katolika są sakramenty. Kościół katolicki uznaje siedem sakramentów. Pierwszym z nich jest chrzest. Co to jest chrzest? To obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Jego genezą jest oczywiście Nowy Testament, a dokładnie fragment o chrzcie Jezusa z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie. Każdy człowiek, który jest ochrzczony jest zaliczany do wspólnoty kościoła, i jak wierzymy, działa w nim Duch Święty. Kolejnym w kolejności jest Eucharystia, czyli sakrament komunii świętej. Przyjmujemy go na pamiątkę męki Chrystusa i za jego przykazaniem, jest on pierwszym, który udzielał komunii, a miało to miejsce podczas ostatniej wieczerzy. To drugi z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ostatnim z nich jest bierzmowanie. Za jego pomocą udzielna się siedem darów ducha świętego. Tak samo jak chrzest jest to udzielany tylko raz w życiu, a jego celem jest umocnienie w wierze. Następnym jest sakrament pokuty i pojednania zwany potocznie spowiedzią. Jego istotą jest wyznanie grzechów Bogu i odpuszczenie ich przez niego za pośrednictwem kapłana. Tradycyjnie pierwsza spowiedź następuje tuż przed pierwszą komunią. Piątym jest namaszczenie chorych. Udziela się go wiernym, którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci. Ostatnie dwa sakramenty to kapłaństwo i małżeństwo. Celowo postanowiłem napisać o nich razem, ponieważ wytyczają dwie różne drogi życia. Pierwszy jest ofiarowaniem życia Bogu i służbie jemu. Dostępne jest jedynie dla nieżonatych mężczyzn. Drugie to sakrament zaślubin mężczyzny i kobiety.

alebutik.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here